Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Καλώς ήρθατε

Για να κατεβάσετε την αίτηση κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση κάντε κλικ εδώ

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού έργου WEGO2, WP3_act 3.2, πραγματοποιεί webinar με θέμα τη δικτύωση μεταξύ των Συμβουλευτικών Κέντρων ενάντια στη βία κατά των γυναικών και οργανισμών, με κοινό στόχο την προσπάθεια ενδυνάμωσης των γυναικών στο δρόμο προς την οικονομική ανεξαρτησία.

Η διάρκεια της on line επιμόρφωσης είναι τριήμερη, στις 16, 17 & 18 Ιουνίου 2020.

Συμμετέχουν στελέχη Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας από όλη την Ελλάδα.

«Η έννοια «δικτύωση» μπορεί να μην είναι απολύτως ξεκάθαρη αρχικά, αλλά πρόκειται για κάτι που κάνουμε όλοι και όλες. Δικτύωση σημαίνει: δημιουργούμε επαφές, διατηρούμε επαφές και χρησιμοποιούμε επαφές»

Το διακρατικό έργο “WEGO2 – Building Economic Independence, the way out of IPV”, υλοποιείται με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Justice, πρόγραμμα “Rights, Equality and Citizenship Programme”.

 

Για να δείτε το πρόγραμμα του webinar πατήστε εδώ

                 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλ:2441071594,2441077122,  fax:2441075141, e-mail: info@wck.gr

Καρδίτσα 10/3/2020

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στο πλαίσιο του διακρατικού  προγράμματος Children First, N. 856617, με βάση την απόφαση 217.2 της συνεδρίασης του ΔΣ στις 5/3/2020, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Κοινωνιολόγο ή Κοινωνικό/ή Ανθρωπολόγο.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών, η έλλειψη κάποιου από αυτά αποτελεί λόγο μη εξέτασης του φακέλου, είναι:

 • Πτυχίο ΠΕ Κοινωνιολόγου ή Κοινωνικού/ ής Ανθρωπολόγου
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με τα ανάλογα πιστοποιητικά
 • Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL)

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το ΔΣ και το άτομο το οποίο θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση εξωτερικής συνεργασίας με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Η σύμβαση θα έχει ως αρχή την ημερομηνία της υπογραφής της και διάρκεια έως το τέλος του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν

1) Αντίγραφο Πτυχίου

2) Αντίγραφο Α.Δ.Τ.

3) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών

4) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ

5) Βιογραφικό σημείωμα (ενυπόγραφο)

Χώρος παροχής υπηρεσιών: Ο συνεργάτης ή η συνεργάτιδα, δεν είναι υποχρεωμένος/η να τηρεί ωράριο στο χώρο του ΚΓΚ. Υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο του ΚΓΚ  για τη συνεργασία με την ομάδα έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.

Αμοιβή συνεργάτη/ συνεργάτιδας: ανέρχεται στo συνολικό ποσό των 3.000 € (τριών χιλιάδων €) μεικτά, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και ΦΠΑ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες βαρύνουν τον συνεργάτη ή τη συνεργάτιδα.

Αιτήσεις κατατίθενται προσωπικά ή με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, από την Πέμπτη 12/3/2020 έως την Παρασκευή 20/3/2020, ώρες 11.00 – 14.00, καθημερινά εργάσιμες μέρες.

Υπεύθυνη: κ. Μάρθα Μπενέκη, Κοινωνική Λειτουργός, τηλέφωνο 2441071594

 

 Η Πρόεδρος

 Γεωργία Ζήση

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την Αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Νέο

Ανακοίνωση για συνεργασία με Κοινωνιολόγο ή Κοινωνικό/ή Ανθρωπολόγο

 

 

 

 

 

Συνάντηση του Δημάρχου Καρδίτσας με στελέχη των οργανισμών Surt Ισπανίας και Naia Βουλγαρίας

Τις αντιπροσωπείες  των Οργανισμών SURT της Ισπανίας και Association NAIA Βουλγαρίας που επισκέπτονται την Καρδίτσα στο πλαίσιο της διήμερης διακρατικής συνάντησης της δράσης “Social services – in support of Roma women and children for a life free of violence” που υλοποιούν σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, στο πλαίσιο του προγράμματος DAPHNE, υποδέχθηκαν την Πέμπτη 7/7 στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος και η Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος του Κ.Γ.Κ. κ. Σωτ. Μπακαλάκου.

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε από τα στελέχη του Κέντρου Γυναικών και τα φιλοξενούμενα στελέχη των δύο άλλων οργανισμών για την πορεία του προγράμματος  που υλοποιείται από 1/1/2015 έως 31/12/2016 και εστιάζει στο πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας στην κοινότητα των ΡΟΜΑ, η οποία είναι η μεγαλύτερη “μειονοτική” εθνική ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

-Η βελτίωση της στήριξης, μέσα στην ΕΕ, των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που προέρχονται από την κοινότητα ΡΟΜΑ με την προβολή των υφιστάμενων εξειδικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών στη Βουλγαρία, την Ισπανία και την Ελλάδα,

– η ενίσχυση των  οργανισμών που παρέχουν υποστήριξη στην ομάδα αυτή

– η ενθάρρυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών

– να ερευνηθεί και να προβληθεί η υπάρχουσα κατάσταση των υφιστάμενων φορέων υποστήριξης των γυναικών και παιδιών Ρομά που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας

-να αναδειχθούν τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες που προκύπτουν από τη συναναστροφή και την εργασία με την συγκεκριμένη ομάδα.

-να αποτυπωθούν οι φορείς οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε Ελλάδα, Ισπανία και Βουλγαρία σε γυναίκες και παιδιά με καταγωγή ΡΟΜΑ, θύματα ενδοοικογενειακής βίας

-να υποστηριχθούν οι παραπάνω φορείς

– να γίνει διάχυση των καλών πρακτικών

Παράλληλες δράσεις στις 3 χώρες

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλες Δράσεις του έργου στις 3 χώρες και συγκεκριμένα:

– Διεξαγωγή έρευνας σε φορείς των 3 χωρών , οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες και σε Γυναίκες με καταγωγή ΡΟΜΑ με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο, καταγραφή και κωδικοποίηση των στοιχείων, τα οποία και οδήγησαν σε πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

– Συνεντεύξεις εργαζομένων των φορέων  που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο,

– Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης 60 συνολικά στελεχών δομών απ’ όλη την Ελλάδα, τα οποία επιμορφώθηκαν σε 3 κύκλους, των 20 ατόμων ο καθένας, τον Απρίλιο, το Μάιο και τον Ιούνιο του 2016 στην Καρδίτσα. Τα στελέχη που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση, εργάζονται σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες και σε γυναίκες και παιδιά με καταγωγή Ρομά! Γυναίκες ΡΟΜΑ, θύματα ενδοοικογενειακής βίας πολλές απ’ αυτές…

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης- σε 3 κύκλους-  που υλοποίησε με πολύ μεγάλη επιτυχία το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

-Δημιουργία Εγχειριδίου. Η ανάλυση των συλλεγέντων στοιχείων στην Ελλάδα, θα αποτελέσει μέρος του συνολικού εγχειριδίου, το οποίο θα είναι μια κοινή έκδοση των 3 εταίρων του προγράμματος, στην Αγγλική γλώσσα, προορίζεται να διατεθεί σε οργανισμούς που παρέχουν διαφόρων τύπων υποστήριξη σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας με καταγωγή ΡΟΜΑ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Διάχυση καλών πρακτικών. Προγραμματίζεται διεθνές συνέδριο στη Βουλγαρία, με τη συμμετοχή 60 αντιπροσώπων από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος του προγράμματος. Θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και οι καλές πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις γυναίκες  θύματα ενδοοικογενειακής βίας με καταγωγή ΡΟΜΑ.

Η Βία κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση

Εκδηλώσεις του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στο πλαίσιο της 25ης Νοέμβρη

Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Illustrations by Rita Petruccioli

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Νηπιακό τμήμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΚΓΚ, λειτουργεί, από το 1993 τις απογευματινές ώρες και προσφέρει τις υπηρεσίες του στις οικογένειες που έχουν ανάγκη ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον για τη φροντίδα, τη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση των μικρών παιδιών τους.
Παρέχει τις υπηρεσίες του στις εργαζόμενες, στις γυναίκες και άνδρες επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών, στις γυναίκες που επιμορφώνονται, στις άνεργες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Λειτουργεί καθημερινά οκτώ ώρες από τις 13:30 – 21:30, Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου κάθε έτος.
Ο Σταθμός διακόπτει τη λειτουργία του, τις επίσημες αργίες και όλο το μήνα Αύγουστο.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν παιδιά προνηπιακής ηλικίας, από 2,5 ετών.

Για το σχολικό έτος 2019 – 2020, το τμήμα έχει τη δυνατότητα υποδοχής παιδιών προνηπιακής ηλικίας, κατηγορία Α.2, μητέρων ωφελούμενων της δράσης (κάτοχοι voucher) «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

Στεγάζεται στην Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, στην Καρδίτσα.

Πληροφορίες-αιτήσεις νέων εγγραφών από τη Δευτέρα 26/8/2019, εργάσιμες μέρες καθημερινά, από τις 9.00 – 14.00, στο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΚΓΚ, Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, 43100 Καρδίτσα

Τηλέφωνο: 24410 23214 & 2441071594
e-mail: vrefonipiakos@wck.gr & info@wck.gr
web: www.wck.gr

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ημερίδα με θέμα «Ενδυνάμωση γυναικών και είσοδος  στην αγορά εργασίας»

Την Πέμπτη 16/5 και ώρα 10.00 πμ, στην αίθουσα του ΕΒΕ με διοργανωτές το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Καρδίτσας και την υποστήριξη του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας

Για την ενδυνάμωση των γυναικών, για την είσοδο και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας και για τις υπηρεσίες που μπορούν να τις υποστηρίξουν στο δρόμο αυτό, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Καρδίτσας, με την υποστήριξη του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας, οργανώνουν την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00 το πρωί,  ημερίδα με θέμα:

 «Ενδυνάμωση γυναικών και είσοδος στην αγορά εργασίας»,

στην αίθουσα του Ε.Β.Ε. Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος.

Συμμετέχουν με εισηγήσεις οι φορείς:

 • Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας
 • Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας
 • Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Καρδίτσας
 • Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ο.Α.Ε.Δ., ΚΠΑ 2 Καρδίτσας

 

8 Μάρτη 2019

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

 

 

 

 

Η 8 του Μάρτη δεν είναι απλά άλλη μία επετειακή ημέρα, μια ημέρα όπου το «μισό του ουρανού» θα λάβει λουλούδια, καρδούλες και ευχές από το άλλο μισό. Δεν είναι γιορτή: είναι υπενθύμιση. Υπενθύμιση  για τις μάχες ενός αγώνα που άρχισε στις 8 Μάρτη 1857 και συνεχίζεται ακόμη αδιάκοπος σε όλη την υφήλιο, σε χώρους εργασίας, σε κοινοβούλια, στο σπίτι, στο δημόσιο χώρο.

Στις 8 Μαρτίου 1857, εργάτριες στην κλωστοϋφαντουργία και στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης κατέβηκαν σε απεργία με αιτήματα όπως η δεκάωρη εργασία -αντί για 16 ώρες- αίθουσες εργασίας φωτεινές και με κανόνες υγιεινής που να τηρούνται, μεροκάματα ίσα με των ανδρών κλωστοϋφαντουργών και των ραφτών. Η συγκέντρωση και η διαδήλωση χτυπήθηκε από την αστυνομία και οι δρόμοι της Νέας Υόρκης βάφτηκαν από το αίμα των εργατριών. Το 1910, στην Δεύτερη Διεθνή Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη της Δανίας, υιοθετήθηκε η πρόταση της Γερμανίδας Κλάρας Τσέτκιν, να καθιερωθεί η 8η του Μάρτη ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών και την διεθνή ειρήνη.

Είναι μια ημέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία.  Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της πορείας για τη διασφάλιση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς επίσης και της προσπάθειας για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων, έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της εθνικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής και αναγνωρίζεται ως ουσιώδης παράγοντας για την οικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική της συνοχή.

Παρά όμως το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δυστυχώς παραμένουν.  Μετά από 162 χρόνια διεκδικήσεων οι στατιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφουν υψηλά στατιστικά αύξησης της βίας εναντίον των γυναικών, μόνο το 1/5 των κοινοβουλευτικών εδρών καταλαμβάνονται από γυναίκες ενώ υπάρχουν μόλις 19 αρχηγοί κρατών γένους θηλυκού. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των γυναικών για ίση αμοιβή για την ίσης αξίας εργασία θα λυθεί εντελώς σε περίπου 118 χρόνια, στοιχεία που  μας αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε μακριά από την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η θέσπιση και εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι από μόνη της επαρκής για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην πράξη. Για τον λόγο αυτό, έχουν καταβληθεί και εξακολουθούν να καταβάλλονται έως και σήμερα, προσπάθειες για την προώθηση ειδικών μέτρων πολιτικής, μέσα από δράσεις ευρωπαϊκών, αλλά και εθνικών προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την ουσιαστική προαγωγή της ισότητας.

Το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια, την ισότιμη προστασία από τους νόμους, την ισότητα στον γάμο και τις οικογενειακές ή συντροφικές σχέσεις, την αξιοπρεπή διαβίωση και την ικανοποιητική ποιότητα ζωής, τις δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας αποτελεί σταθερό, πάγιο και ουσιαστικό αιτούμενο για την πρόοδο των γυναικών.

Όλα τα παραπάνω- με ένα πλήθος ενεργειών- υποστηρίζει από το 1992 το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Καρδίτσας, έχει ως στόχο την υποστήριξη όλων των γυναικών, χωρίς κανένα διαχωρισμό. Κύριο μέλημα του είναι η διαρκής λειτουργία ενός «δικτύου» ατόμων –στελεχών και φορέων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι οι «βέλτιστες» και οι αποτελεσματικότερες για τις γυναίκες που απευθύνονται σ’ αυτό. Πεποίθηση όλων μας είναι ότι σε κάθε σύγχρονη, δημοκρατική χώρα η ισότητα αποτελεί θεμελιώδους σημασίας ανθρώπινο δικαίωμα για τη χειραφέτηση της γυναίκας και βασικό στόχο αυτής.

Σήμερα, που τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των γυναικών αμφισβητούνται, είναι σημαντικό να αντιστεκόμαστε στις διακρίσεις λόγω φύλου, να θυμόμαστε από που ερχόμαστε και τι διεκδικούμε: ισότητα δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς! Ώσπου μια μέρα, να μην χρειάζονται επετειακές ημέρες για να μας τα θυμίζουν!!!

 

 

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

8 Μάρτη 2019

                 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλ:2441071594,2441077122,  fax:2441075141, email: info@wck.gr

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καρδίτσα 6/12/2018

 Η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, στο πλαίσιο της επίσκεψης της στην Καρδίτσα, θα επισκεφτεί στις 14.00 σήμερα 7/12/2018 το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Θα υλοποιηθεί σύσκεψη εργασίας της Υφυπουργού και των στελεχών τα οποία τη συνοδεύουν, με τη Διοίκηση και τα στελέχη του οργανισμού. Θα γνωρίσει από κοντά το σύνολο των υπηρεσιών του ΚΓΚ και θα συνομιλήσει μαζί τους για θέματα της αρμοδιότητας της.

                 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλ:2441071594,2441077122,  fax:2441075141, email: info@wck.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καρδίτσα 23/11/2018

Άγιος Δομίνικος, 1949: μια γυναίκα, η Μινέρβα Μιραμπάλ, λέει ΟΧΙ στη σεξουαλική επίθεση του δικτάτορα Τρουχίγιο, τον χαστουκίζει και φεύγει. Στη συνέχεια, μαζί με τις αδερφές της θα γίνουν σύμβολο αντιδικτατορικού και φεμινιστικού αγώνα, ηγούμενες ενός ολόκληρου κινήματος. Στις 25 Νοέμβρη του 1960 το καθεστώς Τρουχίγιο βασανίζει και δολοφονεί τις τρεις από τις τέσσερις αδερφές Μιραμπάλ, ή αλλιώς τις «Πεταλούδες» (Las Mariposas). Η δολοφονία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή ενάντια στο καθεστώς Τρουχίγιο και την καταστροφή του. Από το 1981 γυναικείες οργανώσεις τιμούν αυτή τη μέρα και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της το 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Σήμερα, το 2018 οι κοινωνίες μας, ακόμη απέχουν πολύ από αυτό…

Η βία κατά των γυναικών, αναγνωρίστηκε ως κοινωνικό πρόβλημα και έγινε «ορατή» τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στους αγώνες των φεμινιστριών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η βία με βάση το φύλο αποτελεί κοινό βίωμα για τις περισσότερες γυναίκες του πλανήτη, σε ηπιότερες ή εντονότερες μορφές, που δηλητηριάζει την καθημερινή τους ζωή.

Οι αριθμοί που περιγράφουν το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών κρύβουν πίσω τους συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες και αναφέρονται σε  γυναίκες της διπλανής πόρτας, σε γυναίκες σε γάμο, σε γυναίκες σε σχέση, σε γυναίκες νέες ή μεγαλύτερες, σε γυναίκες αναλφάβητες, σε γυναίκες με ανώτατη εκπαίδευση, σε γυναίκες από τη χώρα μας ή σε γυναίκες από άλλες χώρες… Ατελείωτος ο κατάλογος! Η βία κατά των γυναικών δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών, πλούτου, εκπαίδευσης. Φαινόμενο παγκόσμιο, διαταξικό και αν δεν συμβαίνει σε εμάς, συμβαίνει δίπλα μας.

Η ενδοοικογενειακή βία, η «αόρατη βία» είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμού και θανάτου των γυναικών: το 38% των θανάτων των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο οφείλεται στο βίαιο σύντροφό τους.  Η έμφυλη βία αναπαράγεται από την κοινωνική ανοχή και τις στερεότυπες αντιλήψεις για τα φύλα. Είναι ευθύνη όλων μας να αποτρέπουμε και να σταματούμε τη βία που ασκείται εναντίον των γυναικών, έχοντας ως σημείο αναφοράς την ιδεολογία των διακρίσεων που επιτρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όσο πιο ανεκτικό είναι το περιβάλλον στην έμφυλη βία, τόσο μεγαλύτερη και η εξάπλωσή της. Η έμφυλη βία μπορεί να σταματήσει να υπάρχει, όταν πάψουμε να τη δεχόμαστε.

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας λειτουργεί από το 2003 τμήμα στήριξης γυναικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων και παρέχει συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας. Από τον Απρίλιο του 2018 αποτελεί μέρος του δικτύου των δομών υποστήριξης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Το κέντρο συμβουλευτικής στήριξης  στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στη συμβουλευτική γυναικών, οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

Για την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας οργανώνει:

 1. 23-11-2018 έως 25-11-2018

Πορτοκαλί φωταγώγηση κτιρίου Δημαρχείου και Ανδριάντα Γ. Καραϊσκάκη

 1. 23-11-2018
 • 00 – 11.00π.μ. ραδιοφωνική εκπομπή στο Ράδιο Παλμός
 • 00–14.00 ενημερωτική καμπάνια έξω από το κτίριο του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας
 1. 25-11-2018
 • 30 θεατρική παράσταση «Στο δάσος να μην πάω μου είπε η μαμά», από το τμήμα ενηλίκων του θεατρικού εργαστηρίου «ΡΟΔΑ»

στο «Τέχνης Χώρος θέατρο Όψεις»

 • 00: συζήτηση «Με μια φωνή ΟΛΕΣ. Ούτε μια λιγότερη – ούτε μια μόνη» Πότε το ατομικό γίνεται συλλογικό;

Συντονίζει η Άννα Βουγιούκα, Κοινωνική Ανθρωπολόγος – Ερευνήτρια.

Συνδιοργάνωση: Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, ΚΕΘΙ, ΚοινΣΕΠ «ΡΟΔΑ»

*Το θέατρο «ΟΨΕΙΣ» παραχωρεί ευγενικά το χώρο του για την υλοποίηση της θεατρικής παράστασης και της συζήτησης.

 Στο «ΟΨΕΙΣ» επίσης, εκτίθεται  σειρά φωτογραφιών με τη γυναίκα ως κεντρικό θέμα, δημιουργοί των οποίων είναι μέλη της ΛΕΦΚΚ.

 26-11-2018

17.00 – 20.00  «Έμφυλη βία και γυναίκες θύματα πολλαπλών διακρίσεων»

Συνδιοργάνωση: Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, ΑΝ.ΚΑ.,  ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ

Οι δράσεις είναι ανοιχτές για όλες και όλους.

Για τη θεατρική παράσταση, απαιτείται η προκράτηση θέσεων.

Μην παραμένεις θεατής.

Ας κάνουμε ορατή την αόρατη βία.

Δεν είσαι η μόνη! Δεν είσαι μόνη!

 

Η Πρόεδρος, το ΔΣ και τα Στελέχη

του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα,

τηλ: 2441071594, fax: 2441075141, e-mail: wck@hol.gr

 

Προνηπιακό Τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού
Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2017 – 2018
Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, 43100 Καρδίτσα, τηλ: 2441023214

 

Ο «Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» λειτουργεί τις απογευματινές ώρες από το 1993 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στις μητέρες και στις οικογένειες που έχουν ανάγκη ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον για τη φροντίδα, τη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση των μικρών παιδιών τους.
Ο ΧΔΑΠ υποστηρίζει όλες τις μητέρες της περιοχής. Παρέχει τις υπηρεσίες του στις εργαζόμενες, στις επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών, στις μητέρες που επιμορφώνονται, στις άνεργες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν παιδιά προνηπιακής ηλικίας, από 2,5 ετών.

Για το σχολικό έτος 2018 – 2019, ο ΧΔΑΠ έχει τη δυνατότητα υποδοχής παιδιών προνηπιακής ηλικίας, κατηγορία Α.2, μητέρων ωφελούμενων της δράσης (κάτοχοι voucher) «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

Στεγάζεται στην Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, στην Καρδίτσα.

Πληροφορίες-αιτήσεις νέων εγγραφών από τη Δευτέρα 21/8/2017, εργάσιμες ώρες καθημερινά.

1) ΧΔΑΠ, Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, 43100 Καρδίτσα, τηλ: 2441023214

2) Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα

τηλ. 2441077122 / 71594 / 75141

Πρόσκληση Εγκαινίων
Πρόσκληση Φύλο και Εκπαίδευση
Φύλο και Εκπαίδευση, πρόγραμμα ημερίδας Καρδίτσας
Αφίσα

                                                                                                                                                   Καρδίτσα 3/4/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027210, και με βάση την απόφαση 198.2Α του ΔΣ στις 26/3/2018, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν/μία Νομικό ΠΕ, με σύμβαση μίσθωσης έργου, αρχικής διάρκειας 12 μηνών, ειδικότερα:

Απαραίτητα προσόντα

1) Πτυχίο ΠΕ Νομικής

2) Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών, τουλάχιστον Γ1/ C1 πολύ καλή γνώση, (ή ανώτερη)

3) Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL)

Επιθυμητά προσόντα

1) εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών Νομικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύματα βίας. Η εμπειρία στο ειδικό αντικείμενο πρέπει να αποδεικνύεται με ένσημα, ή όποιο άλλο νόμιμο αποδεικτικό εμπειρίας.

2) γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλέφωνο 2441071594, καθημερινά από τις 10.00- 13.30, τις εργάσιμες μέρες για περισσότερες πληροφορίες και την κατάθεση των αιτήσεων, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά έγγραφα.

Κατάθεση αιτήσεων: Μ. Τετάρτη 4/4/2018 έως και Πέμπτη 12/4/2018, ώρες 10.00- 13.30.

 

Ο Πρόεδρος

Κλεομένης Κ. Γιαννέλος   

 

 

Για να κατεβάσετε την αίτηση κάντε κλικ εδώ εδώ

 

 

 

Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής Νομικού ΠΕ

Καρδίτσα 31/5/2018

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027210, με βάση την ομόφωνη απόφαση με αριθμό 200.5 του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30/05/2018, επέλεξε:

1) τη Νομικό ΠΕ με την οποία θα συνεργασθεί για 12 μήνες αρχικά, την υποψήφια με στοιχεία:Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:    58/11-4-18

Καθώς και

2) τη Νομικό ΠΕ, ως 1η αναπληρωματική, αν για οποιουσδήποτε λόγους η επιλεγείσα δεν ανταποκριθεί, ή αποχωρήσει, ή το ΚΓΚ δεν επιθυμεί την περαιτέρω συνεργασία, την υποψήφια με στοιχεία:

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:    62/12-4-18

 

 

 

 

8 Μάρτη 2018

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η 8 του Μάρτη δεν είναι απλά άλλη μία επετειακή ημέρα, μια ημέρα όπου το «μισό του ουρανού» θα λάβει λουλούδια, καρδούλες και ευχές από το άλλο μισό. Δεν είναι γιορτή: είναι υπενθύμιση. Υπενθύμιση  για τις μάχες ενός αγώνα που άρχισε στις 8 Μάρτη 1857 και συνεχίζεται ακόμη αδιάκοπος σε όλη την υφήλιο, σε χώρους εργασίας, σε κοινοβούλια, στο σπίτι, στο δημόσιο χώρο.

Στις 8 Μαρτίου 1857, εργάτριες στην κλωστοϋφαντουργία και στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης κατέβηκαν σε απεργία με αιτήματα όπως η δεκάωρη εργασία -αντί για 16 ώρες- αίθουσες εργασίας φωτεινές και με κανόνες υγιεινής που να τηρούνται, μεροκάματα ίσα με των ανδρών κλωστοϋφαντουργών και των ραφτών. Η συγκέντρωση και η διαδήλωση χτυπήθηκε από την αστυνομία και οι δρόμοι της Νέας Υόρκης βάφτηκαν από το αίμα των εργατριών. Το 1910, στην Δεύτερη Διεθνή Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη της Δανίας, υιοθετήθηκε η πρόταση της Γερμανίδας Κλάρας Τσέτκιν, να καθιερωθεί η 8η του Μάρτη ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών και την διεθνή ειρήνη.

Είναι μια ημέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία.  Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της πορείας για τη διασφάλιση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς επίσης και της προσπάθειας για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων, έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της εθνικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής και αναγνωρίζεται ως ουσιώδης παράγοντας για την οικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική της συνοχή.

Παρά όμως το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δυστυχώς παραμένουν.  Μετά από 161 χρόνια διεκδικήσεων οι στατιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφουν υψηλά στατιστικά αύξησης της βίας εναντίον των γυναικών, μόνο το 1/5 των κοινοβουλευτικών εδρών καταλαμβάνονται από γυναίκες ενώ υπάρχουν μόλις 19 αρχηγοί κρατών γένους θηλυκού. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των γυναικών για ίση αμοιβή για την ίσης αξίας εργασία θα λυθεί εντελώς σε περίπου 118 χρόνια, στοιχεία που  μας αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε μακριά από την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η θέσπιση και εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι από μόνη της επαρκής για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην πράξη. Για τον λόγο αυτό, έχουν καταβληθεί και εξακολουθούν να καταβάλλονται έως και σήμερα, προσπάθειες για την προώθηση ειδικών μέτρων πολιτικής, μέσα από δράσεις ευρωπαϊκών, αλλά και εθνικών προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την ουσιαστική προαγωγή της ισότητας.

Το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια, την ισότιμη προστασία από τους νόμους, την ισότητα στον γάμο και τις οικογενειακές ή συντροφικές σχέσεις, την αξιοπρεπή διαβίωση και την ικανοποιητική ποιότητα ζωής, τις δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας αποτελεί σταθερό, πάγιο και ουσιαστικό αιτούμενο για την πρόοδο των γυναικών.

Όλα τα παραπάνω- με ένα πλήθος ενεργειών- υποστηρίζει από το 1992 το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Καρδίτσας, έχει ως στόχο την υποστήριξη όλων των γυναικών, χωρίς κανένα διαχωρισμό. Κύριο μέλημα του είναι η διαρκής λειτουργία ενός «δικτύου» ατόμων –στελεχών και φορέων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι οι «βέλτιστες» και οι αποτελεσματικότερες για τις γυναίκες που απευθύνονται σ’ αυτό. Πεποίθηση όλων μας είναι ότι σε κάθε σύγχρονη, δημοκρατική χώρα η ισότητα αποτελεί θεμελιώδους σημασίας ανθρώπινο δικαίωμα για τη χειραφέτηση της γυναίκας και βασικό στόχο αυτής.

Σήμερα, που τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των γυναικών αμφισβητούνται, είναι σημαντικό να αντιστεκόμαστε στις διακρίσεις λόγω φύλου, να θυμόμαστε από που ερχόμαστε και τι διεκδικούμε: ισότητα δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς! Ώσπου μια μέρα, να μην χρειάζονται επετειακές ημέρες για να μας τα θυμίζουν!!!

 

 

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

8 Μάρτη 2018

Προνηπιακό απογευματινό τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού

«Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2017 – 2018»

Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, 43100 Καρδίτσα, τηλ: 2441023214

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο «Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» λειτουργεί τις απογευματινές ώρες από το 1993 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στις μητέρες και στις οικογένειες  που έχουν ανάγκη ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον για τη φροντίδα, τη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση των μικρών παιδιών τους.Ο ΧΔΑΠ υποστηρίζει όλες τις μητέρες της περιοχής, χωρίς διακρίσεις. Παρέχει τις υπηρεσίες του στις εργαζόμενες, στις επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών, στις μητέρες που επιμορφώνονται, στις άνεργες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν παιδιά προνηπιακής ηλικίας, από 2,5 ετών.

 Για το σχολικό έτος 2017 – 2018, ο ΧΔΑΠ έχει τη δυνατότητα υποδοχής παιδιών προνηπιακής ηλικίας, κατηγορία Α.2, μητέρων ωφελούμενων της δράσης (κάτοχοι voucher)  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

 Στεγάζεται στην Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, στην Καρδίτσα.

 Σύμφωνα με την απόφαση 2, της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στις 30/08/2017, το μηνιαίο ποσό συμμετοχής στο προνηπιακό απογευματινό τμήμα εναρμονίζεται με τα τροφεία των παιδικών σταθμών του Δήμου Καρδίτσας, όπως παρακάτω παρουσιάζονται και αφορούν στα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής, 2017- 2018»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
1 εισόδημα 0,00 – 6.000,00 ΔΩΡΕΑΝ
2 εισόδημα 6.001,00 -12.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 15,00 €
3 εισόδημα 12.001,00-16.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 20,00 €
4 εισόδημα 16.001,00-20.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 30,00 €
5 εισόδημα 20.001,00-25.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 40,00 €
6 εισόδημα 25.001,00-30.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 50,00 €
7 εισόδημα 30.001 και άνω Μηνιαία συμμετοχή 60,00 €

Ειδικότερα

1) Γονείς 2 τέκνων  ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα πληρώνουν για το α΄ τέκνο ότι προβλέπει ο ανωτέρω πίνακας και για το β΄ τέκνο το ήμισυ του καταβαλλομένου για το α΄ τέκνο

2) Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 € ΔΩΡΕΑΝ.

Άνω των 15.000,00 €  θα καταβάλλεται για το α΄ τέκνο το ποσό των 15,00 € και για το β΄ τέκνο το ήμισυ του καταβαλλομένου για το α΄ τέκνο δηλ. 7,5 €.

3) Όσοι δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης, θα καταβάλλουν ποσό 20,00 € ανεξαρτήτως εισοδήματος.

4) Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο αυτής,  έχει ποσοστό αναπηρίας 67%. Η απαλλαγή ισχύει μέχρι του ποσού των 12.000,00 €. Από 12.000,00 € και άνω θα καταβάλλει το ποσό των 15,00 € μηνιαίως.

Tα τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως παρουσιών των νηπίων,  εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην δύναμη του Σταθμού.

Τα καταβαλλόμενα τροφεία είναι μηνιαία  ( 11 μήνες)  και  καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα στην υπεύθυνη του Σταθμού.

Καρδίτσα 1/9/2017

Πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου Daphne III με τίτλο «WEGO! Women Economic – independence and Growth Opportunity»

05/01/2018 Δελτία Τύπου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου Daphne III με τίτλο «WEGO! Women Economic – independence and Growth Opportunity» – JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365, το οποίο ολοκληρώνεται στις 10 Ιανουαρίου 2018, η Διευθύντρια του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας και Συντονίστρια των δράσεων του προγράμματος, κ. Καίτη Βελεσιώτου και η Αντιπρόεδρος αυτού κ. Σωτηρία Μπακαλάκου, συναντήθηκαν και ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα του προγράμματος με:

 • το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο και τον Υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Δήμου κ. Κωστή Κριτσιάνη
 • το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, κ. Μιχάλη Παπανούσκα
 • την Προϊσταμένη καταθέσεων κ. Ιουλία Βησσαρίου και τον Προϊστάμενο Ταμείου κ. Θέμη Γιαννακόπουλο, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας
 • το Συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων της Interamerican, κ. Ηλία Αντωνίου

«Αριθμοί –κλειδιά» του προγράμματος, από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, είναι οι παρακάτω:

 • συμμετείχαν 17 Κέντρα Υποστήριξης Γυναικών που είναι θύματα έμφυλης βίας
 • ενεπλάκησαν 78 experts στις ανταλλαγές τεχνογνωσίας και πρακτικών
 • εκπαιδεύτηκαν 139 εργαζόμενοι/ες σε δομές υποστήριξης, σε νέα εργαλεία και πρακτικές
 • ενεπλάκησαν 250 γυναίκες, θύματα έμφυλης βίας, στα εκπαιδευτικά προγράμματα ενδυνάμωσης αυτών (ToW).

Τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο 1ος /2016 έως 11ος/2017.

Κύριες δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, είναι:

 • Έρευνα και ανάλυση των στοιχείων του προφίλ 552 γυναικών, θυμάτων έμφυλης βίας, από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία
 • Βελτίωση της μεθοδολογίας, με τη δημιουργία νέου εγχειριδίου εργαλείων και πιλοτική εφαρμογή αυτού
 • Εκπαίδευση εργαζομένων στις δομές υποστήριξης (ΤοΤ)
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα ενδυνάμωσης γυναικών, θυμάτων έμφυλης βίας (ToW)
 • Εφαρμογή της διαδικασίας υποστήριξης με γυναίκα Μέντορα.
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Διάδοση αποτελεσμάτων, προτάσεων και καλών πρακτικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι καλή πρακτική του προγράμματος αποτέλεσε η δημιουργία από το ΚΓΚ, «τοπικού δικτύου υποστήριξης γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας».

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, προκειμένου να παράσχει τη δυνατόν βέλτιστη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, δημιούργησε το δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι οργανισμοί:

 • Αναπτυξιακή Καρδίτσας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Θεσσαλίας
 • Interamerican Καρδίτσας

Με τους οργανισμούς αυτούς, το ΚΓΚ υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας.

Το δίκτυο θα ανανεώσει τη συνεργασία και μετά το τέλος του προγράμματος.

 

Νέο!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στην απογευματινή του δομή για παιδιά προσχολικής ηλικίας, κατηγορίας Α.2, έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί παιδιά από 2,5 έως 5 ετών, γονέων ωφελούμενων της δράσης (κάτοχοι voucher)  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017,  οι  υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016   που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.

Οι γονείς θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση στην ΕΕΤΑΑ, συνοδευόμενη από βεβαίωση της δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.

Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση της Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής : 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

1) Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα τηλ. 2441077122/ 71594/75141

2) ΧΔΑΠ, Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, 43100 Καρδίτσα, τηλ: 2441023214

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία, η πλειοψηφία της οποίας ανήκει στο ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, λειτουργεί δύο δομές για παιδιά, μοναδικές στο είδος τους στην πόλη, οι οποίες μπορούν να υποδεχθούν παιδιά, ωφελούμενων στους οποίους έχει εγκριθεί από την ΕΕΤΑΑ και κατέχουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 Οι δομές αυτές είναι:

1) Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών προσχολικής ηλικίας, ΧΔΑΠ

Στο Χώρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, παιχνίδι και μάθηση, δημιουργία και εξερεύνηση, αυτενέργεια και μεθοδικότητα, συμπλέουν στην ενεργοποίηση των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων του παιδιού.

Κύριο μέλημα των παιδαγωγών -2 Νηπιαγωγοί και 1 Μουσειοπαιδαγωγός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλες – είναι να προσφέρουν στα μικρά παιδιά γνώση και ψυχαγωγία.

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφυτη τάση των παιδιών για παιχνίδι, αλλά και τις ατομικές ικανότητες του κάθε παιδιού χωριστά, στο Χώρο υλοποιούνται:

 

 • Παιχνίδια ρόλων, νοητικά, παραδοσιακά, μουσικοκινητικά
 • Παιχνίδια με «οικοδομικό υλικό»
 • Νοητικά παιχνίδια
 • Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, παντομίμα
 • Κουκλοθέατρο
 • Εικαστική αγωγή
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • Πηλοπλαστική

Σε ένα περιβάλλον αγάπης, χαράς και ασφάλειας, οι παιδαγωγοί, με γνώμονα τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη στις ατομικές του ικανότητες και ενθαρρύνουν τη δημιουργία φιλικών σχέσεων.

Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι «Τα παιδιά του κόσμου»

 Σκοπός:

Η πολιπολιτισμικότητα της κοινωνίας που διαμορφώνεται, επιτάσσει τα σημερινά παιδιά να ανακαλύψουν όλα τα μυστικά της τεράστιας παιδικής παρέας που ζει στον κόσμο.

Οι μικροί μας μαθητές (2,5 έως 6 ετών) θα γνωρίσουν πως ζουν, πως ντύνονται, πως παίζουν, και πως γιορτάζουν τα διάφορα ήθη και έθιμα σ’ όλα τα μέρη της γης.

Στόχος:

Η γνώση των παιδιών μέσα από την ψυχαγωγία, αλλαγή συμπεριφοράς, περιθωριοποίηση λόγω φυλετικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών διακρίσεων. Καταπολέμηση της προκατάληψης και της ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι:

 1.  «Τα ζώα μέσα από την τέχνη»
 2.  «Η φύση μέσα από την τέχνη»
 3.  «Η διατροφή»

Σκοπός

Η εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη και τον πολισμό του κόσμου.

Στόχος

 • «Τα ζώα μέσα από την τέχνη»(2,5 έως 5 ετών)

Γνωριμία των παιδιών με τα ζώα της γης.

 • «Η φύση μέσα από την τέχνη»(2,5 έως 5 ετών)

Γνωριμία των παιδιών με τα φυτά του πλανήτη

 • «Διατροφή» (4 έως 6 ετών)

Μάθηση της υγιεινής διατροφής μέσα από τη διατροφική πυραμίδα.

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από πολύμορφες δραστηριότητες, εικαστική έκφραση, αγωγή μέσω μουσείων, θεατρικό παιχνίδι, σωματική έκφραση, μουσική, διήγηση παραμυθιών, κατασκευές κ.τ.λ.

Φιλοξενεί: Παιδιά προσχολικής ηλικίας, 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (κατηγορία Α

Λειτουργεί: καθημερινά, από 13.00 έως 21.00

Διεύθυνση:  Αλεξάνδρου Παναγούλη 1,  43100  Καρδίτσα, τηλ. 24410 23214

 

 

 

 

 

2) Βρεφονηπιακός Σταθμός

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2002. Είναι ο πρώτος και μοναδικός «δημόσιος» βρεφονηπιακός σταθμός που λειτουργεί στην πόλη μας, από Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Καρδίτσας.

Στον σταθμό φιλοξενούνται βρέφη και  νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Διαθέτει 2 αίθουσες, βοηθητικούς χώρους, γραφείο διευθύντριας, αποθήκη και τον απαιτούμενο αύλιο χώρο με τα απαραίτητα παιχνίδια, κατάλληλα για την ηλικία τους.

Κύριος σκοπός του σταθμού είναι η υγιεινή και ασφαλής παραμονή των βρεφών και νηπίων, η απασχόληση, η διαπαιδαγώγηση, η ψυχαγωγία, η ανάπαυση, η ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον, η ανάπτυξη διαφόρων μορφών επικοινωνιών.

Η παραμονή των βρεφών και νηπίων στον σταθμό είναι από τις 7:00 π.μ. έως και τις 15:00 μ.μ. καθημερινά και για πέντε ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Στο Σταθμό εργάζονται Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ, η μία εκ των οποίων προΐσταται του τμήματος, μία Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος ΔΕ και μία γυναίκα ως Βοηθητικό προσωπικό.

Στεγάζεται σε Δημοτικό κτίριο, του οποίου μέρος παραχωρήθηκε η χρήση του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας

Φιλοξενεί: Βρέφη/ νήπια 2 μηνών έως 2,5 ετών (κατηγορία Α1.1)

Λειτουργεί: καθημερινά, από τις 7.00 έως 15.00

Διεύθυνση:  Αλεξάνδρου Παναγούλη 1,  43100  Καρδίτσα, τηλ. 24410 23214

Γυναίκες ΡΟΜΑ, σιωπηλά θύματα

Αρχίζει την Κυριακή 26 Ιουνίου ο 3ος και τελευταίος κύκλος της επιμόρφωσης με τίτλο “Γυναίκες ΡΟΜΑ, σιωπηλά θύματα” που υλοποιεί το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Daphne με τίτλο “Social services – in support of Roma women and children for a life free of violence”, co-funded by DAPHNE Programme of European Union/JUST/2013/DAP/AG/5661

 

Στον 3ο κύκλο, από τις 26-28 Ιουνίου 2016, επιμορφώνονται άλλα 20 στελέχη, από διάφορους οργανισμούς της χώρας, τα οποία εργάζονται σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες και σε γυναίκες και παιδιά με καταγωγή Ρομά!
Γυναίκες ΡΟΜΑ, θύματα ενδοοικογενειακής βίας πολλές απ’ αυτές…

1ος κύκλος

2ος κύκλος

Αρχίζει το απόγευμα της Κυριακής 22 Μαΐου 2016, ο Β΄ κύκλος επιμόρφωσης με τίτλο “Γυναίκες ΡΟΜΑ, σιωπηλά θύματα” που υλοποιεί το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, στο πλαίσιο του Daphne. Στο Β΄ κύκλο, από τις 22-24 Μαΐου 2016, επιμορφώνονται άλλα 20 στελέχη, από διάφορους οργανισμούς της χώρας, τα οποία εργάζονται σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες και σε γυναίκες και παιδιά με καταγωγή Ρομά!
Γυναίκες ΡΟΜΑ, θύματα ενδοοικογενειακής βίας πολλές απ’ αυτές…

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλαμβάνει εισηγήσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες στο αντικείμενο, σε θέματα όπως:
• Οι Ρομά στην Ευρώπη και την Ελλάδα
• Δικαιώματα και προστασία Ρομά σε εθνικό επίπεδο
• Εισαγωγή στη θεωρία του φύλου και την έμφυλη βία
• Η βία κατά των γυναικών Ρομνί
• Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών Ρομνί
• Δουλεύοντας με συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης

Προνηπιακό απογευματινό τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού

«Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2017 – 2018»

Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, 43100 Καρδίτσα, τηλ: 2441023214

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο «Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» λειτουργεί τις απογευματινές ώρες από το 1993 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στις μητέρες και στις οικογένειες  που έχουν ανάγκη ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον για τη φροντίδα, τη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση των μικρών παιδιών τους.Ο ΧΔΑΠ υποστηρίζει όλες τις μητέρες της περιοχής, χωρίς διακρίσεις. Παρέχει τις υπηρεσίες του στις εργαζόμενες, στις επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών, στις μητέρες που επιμορφώνονται, στις άνεργες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν παιδιά προνηπιακής ηλικίας, από 2,5 ετών.

 Για το σχολικό έτος 2017 – 2018, ο ΧΔΑΠ έχει τη δυνατότητα υποδοχής παιδιών προνηπιακής ηλικίας, κατηγορία Α.2, μητέρων ωφελούμενων της δράσης (κάτοχοι voucher)  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

 Στεγάζεται στην Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, στην Καρδίτσα.

 Σύμφωνα με την απόφαση 2, της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στις 30/08/2017, το μηνιαίο ποσό συμμετοχής στο προνηπιακό απογευματινό τμήμα εναρμονίζεται με τα τροφεία των παιδικών σταθμών του Δήμου Καρδίτσας, όπως παρακάτω παρουσιάζονται και αφορούν στα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής, 2017- 2018»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
1 εισόδημα 0,00 – 6.000,00 ΔΩΡΕΑΝ
2 εισόδημα 6.001,00 -12.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 15,00 €
3 εισόδημα 12.001,00-16.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 20,00 €
4 εισόδημα 16.001,00-20.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 30,00 €
5 εισόδημα 20.001,00-25.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 40,00 €
6 εισόδημα 25.001,00-30.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 50,00 €
7 εισόδημα 30.001 και άνω Μηνιαία συμμετοχή 60,00 €

Ειδικότερα

1) Γονείς 2 τέκνων  ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα πληρώνουν για το α΄ τέκνο ότι προβλέπει ο ανωτέρω πίνακας και για το β΄ τέκνο το ήμισυ του καταβαλλομένου για το α΄ τέκνο

2) Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 € ΔΩΡΕΑΝ.

Άνω των 15.000,00 €  θα καταβάλλεται για το α΄ τέκνο το ποσό των 15,00 € και για το β΄ τέκνο το ήμισυ του καταβαλλομένου για το α΄ τέκνο δηλ. 7,5 €.

3) Όσοι δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης, θα καταβάλλουν ποσό 20,00 € ανεξαρτήτως εισοδήματος.

4) Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο αυτής,  έχει ποσοστό αναπηρίας 67%. Η απαλλαγή ισχύει μέχρι του ποσού των 12.000,00 €. Από 12.000,00 € και άνω θα καταβάλλει το ποσό των 15,00 € μηνιαίως.

Tα τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως παρουσιών των νηπίων,  εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην δύναμη του Σταθμού.

Τα καταβαλλόμενα τροφεία είναι μηνιαία  ( 11 μήνες)  και  καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα στην υπεύθυνη του Σταθμού.

Καρδίτσα 1/9/2017

Προνηπιακό απογευματινό τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού

«Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2017 – 2018»

Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, 43100 Καρδίτσα, τηλ: 2441023214

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο «Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» λειτουργεί τις απογευματινές ώρες από το 1993 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στις μητέρες και στις οικογένειες  που έχουν ανάγκη ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον για τη φροντίδα, τη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση των μικρών παιδιών τους.Ο ΧΔΑΠ υποστηρίζει όλες τις μητέρες της περιοχής, χωρίς διακρίσεις. Παρέχει τις υπηρεσίες του στις εργαζόμενες, στις επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών, στις μητέρες που επιμορφώνονται, στις άνεργες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν παιδιά προνηπιακής ηλικίας, από 2,5 ετών.

 Για το σχολικό έτος 2017 – 2018, ο ΧΔΑΠ έχει τη δυνατότητα υποδοχής παιδιών προνηπιακής ηλικίας, κατηγορία Α.2, μητέρων ωφελούμενων της δράσης (κάτοχοι voucher)  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

 Στεγάζεται στην Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, στην Καρδίτσα.

 Σύμφωνα με την απόφαση 2, της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στις 30/08/2017, το μηνιαίο ποσό συμμετοχής στο προνηπιακό απογευματινό τμήμα εναρμονίζεται με τα τροφεία των παιδικών σταθμών του Δήμου Καρδίτσας, όπως παρακάτω παρουσιάζονται και αφορούν στα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής, 2017- 2018»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
1 εισόδημα 0,00 – 6.000,00 ΔΩΡΕΑΝ
2 εισόδημα 6.001,00 -12.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 15,00 €
3 εισόδημα 12.001,00-16.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 20,00 €
4 εισόδημα 16.001,00-20.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 30,00 €
5 εισόδημα 20.001,00-25.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 40,00 €
6 εισόδημα 25.001,00-30.000,00 Μηνιαία συμμετοχή 50,00 €
7 εισόδημα 30.001 και άνω Μηνιαία συμμετοχή 60,00 €

Ειδικότερα

1) Γονείς 2 τέκνων  ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα πληρώνουν για το α΄ τέκνο ότι προβλέπει ο ανωτέρω πίνακας και για το β΄ τέκνο το ήμισυ του καταβαλλομένου για το α΄ τέκνο

2) Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 € ΔΩΡΕΑΝ.

Άνω των 15.000,00 €  θα καταβάλλεται για το α΄ τέκνο το ποσό των 15,00 € και για το β΄ τέκνο το ήμισυ του καταβαλλομένου για το α΄ τέκνο δηλ. 7,5 €.

3) Όσοι δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης, θα καταβάλλουν ποσό 20,00 € ανεξαρτήτως εισοδήματος.

4) Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο αυτής,  έχει ποσοστό αναπηρίας 67%. Η απαλλαγή ισχύει μέχρι του ποσού των 12.000,00 €. Από 12.000,00 € και άνω θα καταβάλλει το ποσό των 15,00 € μηνιαίως.

Tα τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως παρουσιών των νηπίων,  εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην δύναμη του Σταθμού.

Τα καταβαλλόμενα τροφεία είναι μηνιαία  ( 11 μήνες)  και  καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα στην υπεύθυνη του Σταθμού.

Καρδίτσα 1/9/2017

                 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλ:2441071594,2441077122,  fax:2441075141, e-mail: info@wck.gr

Καρδίτσα 10/3/2020

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στο πλαίσιο του διακρατικού  προγράμματος Children First, N. 856617, με βάση την απόφαση 217.2 της συνεδρίασης του ΔΣ στις 5/3/2020, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Κοινωνιολόγο ή Κοινωνικό/ή Ανθρωπολόγο.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών, η έλλειψη κάποιου από αυτά αποτελεί λόγο μη εξέτασης του φακέλου, είναι:

 • Πτυχίο ΠΕ Κοινωνιολόγου ή Κοινωνικού/ ής Ανθρωπολόγου
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με τα ανάλογα πιστοποιητικά
 • Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL)

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το ΔΣ και το άτομο το οποίο θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση εξωτερικής συνεργασίας με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Η σύμβαση θα έχει ως αρχή την ημερομηνία της υπογραφής της και διάρκεια έως το τέλος του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν

1) Αντίγραφο Πτυχίου

2) Αντίγραφο Α.Δ.Τ.

3) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών

4) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ

5) Βιογραφικό σημείωμα (ενυπόγραφο)

Χώρος παροχής υπηρεσιών: Ο συνεργάτης ή η συνεργάτιδα, δεν είναι υποχρεωμένος/η να τηρεί ωράριο στο χώρο του ΚΓΚ. Υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο του ΚΓΚ  για τη συνεργασία με την ομάδα έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.

Αμοιβή συνεργάτη/ συνεργάτιδας: ανέρχεται στo συνολικό ποσό των 3.000 € (τριών χιλιάδων €) μεικτά, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και ΦΠΑ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες βαρύνουν τον συνεργάτη ή τη συνεργάτιδα.

Αιτήσεις κατατίθενται προσωπικά ή με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, από την Πέμπτη 12/3/2020 έως την Παρασκευή 20/3/2020, ώρες 11.00 – 14.00, καθημερινά εργάσιμες μέρες.

Υπεύθυνη: κ. Μάρθα Μπενέκη, Κοινωνική Λειτουργός, τηλέφωνο 2441071594

 

 Η Πρόεδρος

 Γεωργία Ζήση

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την Αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

                 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλ:2441071594,2441077122,  fax:2441075141, e-mail: info@wck.gr

Καρδίτσα 10/3/2020

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στο πλαίσιο του διακρατικού  προγράμματος Children First, N. 856617, με βάση την απόφαση 217.2 της συνεδρίασης του ΔΣ στις 5/3/2020, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Κοινωνιολόγο ή Κοινωνικό/ή Ανθρωπολόγο.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών, η έλλειψη κάποιου από αυτά αποτελεί λόγο μη εξέτασης του φακέλου, είναι:

 • Πτυχίο ΠΕ Κοινωνιολόγου ή Κοινωνικού/ ής Ανθρωπολόγου
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με τα ανάλογα πιστοποιητικά
 • Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL)

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το ΔΣ και το άτομο το οποίο θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση εξωτερικής συνεργασίας με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Η σύμβαση θα έχει ως αρχή την ημερομηνία της υπογραφής της και διάρκεια έως το τέλος του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν

1) Αντίγραφο Πτυχίου

2) Αντίγραφο Α.Δ.Τ.

3) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών

4) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ

5) Βιογραφικό σημείωμα (ενυπόγραφο)

Χώρος παροχής υπηρεσιών: Ο συνεργάτης ή η συνεργάτιδα, δεν είναι υποχρεωμένος/η να τηρεί ωράριο στο χώρο του ΚΓΚ. Υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο του ΚΓΚ  για τη συνεργασία με την ομάδα έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.

Αμοιβή συνεργάτη/ συνεργάτιδας: ανέρχεται στo συνολικό ποσό των 3.000 € (τριών χιλιάδων €) μεικτά, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και ΦΠΑ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες βαρύνουν τον συνεργάτη ή τη συνεργάτιδα.

Αιτήσεις κατατίθενται προσωπικά ή με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, από την Πέμπτη 12/3/2020 έως την Παρασκευή 20/3/2020, ώρες 11.00 – 14.00, καθημερινά εργάσιμες μέρες.

Υπεύθυνη: κ. Μάρθα Μπενέκη, Κοινωνική Λειτουργός, τηλέφωνο 2441071594

 

 Η Πρόεδρος

 Γεωργία Ζήση

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την Αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού έργου WEGO2, WP3_act 3.2, πραγματοποιεί webinar με θέμα τη δικτύωση μεταξύ των Συμβουλευτικών Κέντρων ενάντια στη βία κατά των γυναικών και οργανισμών, με κοινό στόχο την προσπάθεια ενδυνάμωσης των γυναικών στο δρόμο προς την οικονομική ανεξαρτησία.

Η διάρκεια της on line επιμόρφωσης είναι τριήμερη, στις 16, 17 & 18 Ιουνίου 2020.

Συμμετέχουν στελέχη Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας από όλη την Ελλάδα.

«Η έννοια «δικτύωση» μπορεί να μην είναι απολύτως ξεκάθαρη αρχικά, αλλά πρόκειται για κάτι που κάνουμε όλοι και όλες. Δικτύωση σημαίνει: δημιουργούμε επαφές, διατηρούμε επαφές και χρησιμοποιούμε επαφές»

Το διακρατικό έργο “WEGO2 – Building Economic Independence, the way out of IPV”, υλοποιείται με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Justice, πρόγραμμα “Rights, Equality and Citizenship Programme”.

 

Για να δείτε το πρόγραμμα του webinar πατήστε εδώ