Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Καλώς ήρθατε

Τμήμα Υποστήριξης Γυναικών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Απευθύνεται σε:

 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Γυναίκες που δέχονται οποιαδήποτε μορφή βίας
 • Γυναίκες άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Παρέχει

 • Υποστήριξη και Συμβουλευτική, Ψυχοκοινωνική και Νομική, με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες
 • Ενδυνάμωση των ωφελούμενων γυναικών
 • Ενημέρωση για τα δικαιώματα τους
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα οικογενειακής βίας
 • Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση φορέων

Διαμεσολαβεί και Παραπέμπει

Με την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, ΜΚΟ, ή και άλλου θεσμικού πλαισίου, διαμεσολαβεί και παραπέμπει- εφόσον αυτό απαιτείται- σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, προστασίας και υποστήριξης παιδιών συνεργάζεται με το τμήμα υποστήριξης της απασχόλησης του Κέντρου, με σκοπό την επανένταξη των γυναικών αυτών στον κοινωνικό στίβο.

Οι στόχοι του τμήματος είναι

 • Η στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας
 • Η στήριξη των γυναικών που ανήκουν σε άλλες ευπαθείς ομάδες
 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των αρμόδιων φορέων
 • Η υλοποίηση, με τη συνεργασία με εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη, ερευνών και μελετών σε θέματα ισότητας των φύλων

Το τμήμα είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένες επιστήμονες Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Κοινωνιολόγο και Νομικό Σύμβουλο.

Το τμήμα στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας

Ηρώων πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα

τηλ: 2441077122 & 2441071594

fax: 2441075141

e-mail: wck@wck.gr και wck@hol.gr

web: www.wck.gr