Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Καλώς ήρθατε

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα, ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων, οι δράσεις των οποίων υποστηρίζουν τις γυναίκες και συνάδουν με τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας του.

Ενδεικτικά αναφέρονται αυτά της τελευταίας τριετίας 2013- 2016.

  1. «Δράσεις παρέμβασης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, στην εκπαιδευτική κοινότητα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας», χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΙΦ
  2. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ, μέσω της ΕΕΤΑΑ
  3. ΤΟΠΕΚΟ «Ευκαιρίες Απασχόλησης για όλους τους Πολίτες», ΑΣ «ΕΝΤΟΣ», χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  4. ΤΟΠΣΑ, Συντονιστής στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη της Πράξης «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ», χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Θεσσαλίας
  5. ΤΟΠΣΑ, Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ», χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Θεσσαλίας
  6. DAPHNE, «Social services – in support of Roma women and children for a life free of violence», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση JUSTICE
  7. DAPHNE, «WE GO! Women Economic-indipendence & Growth Opportunity», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση JUSTICE