Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Καλώς ήρθατε


Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα «Social Services in Support of Roma Women and Children for a Life Free of Violence”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα DAPHNE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. «Δράσεις παρέμβασης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, στην εκπαιδευτική κοινότητα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας», χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΙΦ
  2. ΤΟΠΕΚΟ «Ευκαιρίες Απασχόλησης για όλους τους Πολίτες», ΑΣ «ΕΝΤΟΣ», χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  3. ΤΟΠΣΑ, Συντονιστής στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη της Πράξης «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ», χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Θεσσαλίας
  4. ΤΟΠΣΑ, Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ», χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Θεσσαλίας