Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Καλώς ήρθατε

 1. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ, μέσω της ΕΕΤΑΑ
 2. DAPHNE, «Social services – in support of Roma women and children for a life free of violence”, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση JUSTICE
 3. DAPHNE, «WE GO! Women Economic-indipendence & Growth Opportunity», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση JUSTICE

Διακρατική συνάντηση του προγράμματος  «Social servicesin support of Roma women and children for a life free of violence«, στο πλαίσιο του προγράμματος DAPHNE, JUST/2013/DAP/AG/5661, στην Καρδίτσα, στις 7 και 8 Ιουλίου 2016.

Συμμετέχοντες εταίροι

1) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

2) SURT, ΙΣΠΑΝΙΑ

3) Association “NAIA”, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διάρκεια προγράμματος: 1/1/2015 έως 31/12/2016, 2 έτη

Το πρόγραμμα εστιάζει στο πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας στην κοινότητα των ΡΟΜΑ, η οποία είναι η μεγαλύτερη «μειονοτική» εθνική ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μ’ αυτή την έννοια, η δημιουργία συνθηκών, για περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης συνολικά, θα οδηγήσει στη βελτίωση του τρόπου ζωής των μελών της κοινότητας σε διαφορετικές χώρες.

Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν τα στελέχη του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας:

1) Αικατερίνη Βελεσιώτου, Διευθύντρια ΚΓΚ, Συντονίστρια

2) Κωνσταντινιά Καραγεώργου, Υπεύθυνη διαχείρισης, Technical Assistant

3) Ιωαννίδου Χάιδω, Ψυχολόγος

4) Μάρθα Μπενέκη, Κοινωνική Λειτουργός

Και η εξωτερική συνεργάτιδα Σταματία Καραχάλιου, Κοινωνιολόγος

Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Η βελτίωση της στήριξης, μέσα στην ΕΕ, των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που προέρχονται από την κοινότητα ΡΟΜΑ με την προβολή των υφιστάμενων εξειδικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών στη Βουλγαρία, την Ισπανία και την Ελλάδα,
 • η ενίσχυση των οργανισμών που παρέχουν υποστήριξη στην ομάδα αυτή
 • Η ενθάρρυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών
 • να ερευνηθεί και να προβληθεί η υπάρχουσα κατάσταση των υφιστάμενων φορέων υποστήριξης των γυναικών και παιδιών Ρομά που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • να αναδειχθούν τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες που προκύπτουν από τη συναναστροφή και την εργασία με την συγκεκριμένη ομάδα.
 • να αποτυπωθούν οι φορείς οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε Ελλάδα, Ισπανία και Βουλγαρία σε γυναίκες και παιδιά με καταγωγή ΡΟΜΑ, θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • να υποστηριχθούν οι παραπάνω φορείς
 • να γίνει διάχυση των καλών πρακτικών

Παράλληλες Δράσεις του έργου στις 3 χώρες

1) Διεξαγωγή έρευνας σε φορείς όλης της χώρας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες και σε Γυναίκες με καταγωγή ΡΟΜΑ με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες απευθύνθηκε το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και έλαβε τα ζητούμενα στοιχεία, ήταν αυτόνομοι φορείς, Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, Συμβουλευτικά Κέντρα ΡΟΜΑ, Δήμοι, Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες, ΜΚΟ, Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις ΟΤΑ κλπ… Έγινε η καταγραφή και κωδικοποίηση των στοιχείων, τα οποία και οδήγησαν σε πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Ανάλογη δράση υλοποιήθηκε και στη Βουλγαρία και στην Ισπανία.

2) Συνεντεύξεις εργαζομένων

Από τους φορείς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, επιλέχθηκαν 30 εργαζόμενοι/ες αυτών –σε διαφορετικές θέσεις στον οργανισμό- οι οποίοι/ες  απάντησαν με βάση ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, σε συνέντευξη στελέχους του ΚΓΚ

Ανάλογη δράση υλοποιήθηκε και στη Βουλγαρία και στην Ισπανία.

3) Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης

60 συνολικά Στελέχη δομών απ’ όλη την Ελλάδα, επιμορφώθηκαν σε 3 κύκλους, των 20 ατόμων ο καθένας, τον Απρίλιο, το Μάιο και τον Ιούνιο του 2016 στην Καρδίτσα. Τα στελέχη που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση, εργάζονται σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες και σε γυναίκες και παιδιά με καταγωγή Ρομά! Γυναίκες ΡΟΜΑ, θύματα ενδοοικογενειακής βίας πολλές απ’ αυτές…

Τα 3 προγράμματα επιμόρφωσης, με το γενικό τίτλο «Γυναίκες ΡΟΜΑ- σιωπηλά θύματα», περιελάμβαναν εισηγήσεις από εξειδικευμένους/ες  στο αντικείμενο τους επιστήμονες, σε θέματα όπως:

 • Οι Ρομά στην Ευρώπη και την Ελλάδα
  • Δικαιώματα και προστασία Ρομά σε εθνικό επίπεδο
  • Εισαγωγή στη θεωρία του φύλου και την έμφυλη βία
  • Η βία κατά των γυναικών Ρομά
  • Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών Ρομνί
  • Δουλεύοντας με συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης- σε 3 κύκλους-  που υλοποίησε με πολύ μεγάλη επιτυχία το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, με τη θεματολογία η οποία προαναφέρθηκε, έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

4) Δημιουργία Εγχειριδίου

Η ανάλυση των συλλεγέντων στοιχείων στην Ελλάδα, θα αποτελέσει μέρος του συνολικού εγχειριδίου, το οποίο θα είναι μια κοινή έκδοση των 3 εταίρων του προγράμματος, στην Αγγλική γλώσσα, προορίζεται να διατεθεί σε οργανισμούς που παρέχουν διαφόρων τύπων υποστήριξη σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας με καταγωγή ΡΟΜΑ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5) Διάχυση καλών πρακτικών

Ένα διεθνές συνέδριο θα γίνει στη Βουλγαρία, με τη συμμετοχή 60 αντιπροσώπων από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος του προγράμματος. Θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και οι καλές πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις  γυναίκες  θύματα ενδοοικογενειακής βίας με καταγωγή ΡΟΜΑ. Η «αρχή» μιας διακρατικής συζήτησης πάνω στο θέμα, θα αποτελέσει κυρίαρχο στόχο του συνεδρίου ώστε να ευαισθητοποιηθούν το δυνατόν περισσότεροι οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγχρηματοδοτούμενο από το

Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ της ΕΕ