Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Καλώς ήρθατε

Στο πλαίσιο υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων το ΚΓΚ συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στεγάζονται σε κτίρια που παραχωρήθηκαν από το Δήμο Καρδίτσας, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.