Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Καλώς ήρθατε

Λίγα λόγια για το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1992. Άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1993. Είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η πλειοψηφία της οποίας ανήκει στο Δήμο Καρδίτσας. Διοικείται από 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει την έδρα του στον Δήμο Καρδίτσας, δραστηριοποιείται όμως στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Συμμετέχει σε περιφερειακά, εθνικά και διακρατικά δίκτυα προώθησης των ίσων ευκαιριών, σε όλους τους τομείς δράσης των γυναικών.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη όλων των γυναικών, χωρίς κανένα διαχωρισμό!

Πεποίθηση όλων μας είναι ότι σε κάθε σύγχρονη, δημοκρατική χώρα η ισότητα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο αυτής.

Γυναίκες και άνδρες βιώνουν άνισες συνθήκες και έμφυλες διακρίσεις σ’ όλο τον κόσμο. Οι διακρίσεις αυτές, δημιουργούν έντονες ανισότητες στην εργασία, στην οικογένεια, στην οικονομία, στην πολιτική…

Διαπιστώνουμε χωρίς καμιά αμφιβολία πως οι γυναίκες χρειάζεται να μάχονται καθημερινά για ίσα δικαιώματα και ίση συμμετοχή στην εργασία, να προσπαθούν να ανταποκριθούν στους πολλούς ρόλους της καθημερινής τους ζωής, να αγωνίζονται για τη συμμετοχή τους στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων και να διεκδικούν μια ζωή χωρίς βία.

Όλα τα παραπάνω -με ένα πλήθος ενεργειών- υποστηρίζει από το 1992, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Φροντίζουν καθημερινά οι άνθρωποι του γι’ αυτό. Κύριο μέλημα τους είναι η διαρκής λειτουργία ενός «δικτύου» ατόμων – στελεχών και φορέων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι «βέλτιστες» και οι αποτελεσματικότερες για τις γυναίκες που απευθύνονται σ’ αυτό!

Για το «άλλο μισό του ουρανού»…