Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Καλώς ήρθατε

                 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλ:2441071594,2441077122,  fax:2441075141, e-mail: info@wck.gr

Καρδίτσα 10/3/2020

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στο πλαίσιο του διακρατικού  προγράμματος Children First, N. 856617, με βάση την απόφαση 217.2 της συνεδρίασης του ΔΣ στις 5/3/2020, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Κοινωνιολόγο ή Κοινωνικό/ή Ανθρωπολόγο.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών, η έλλειψη κάποιου από αυτά αποτελεί λόγο μη εξέτασης του φακέλου, είναι:

 • Πτυχίο ΠΕ Κοινωνιολόγου ή Κοινωνικού/ ής Ανθρωπολόγου
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με τα ανάλογα πιστοποιητικά
 • Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL)

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το ΔΣ και το άτομο το οποίο θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση εξωτερικής συνεργασίας με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Η σύμβαση θα έχει ως αρχή την ημερομηνία της υπογραφής της και διάρκεια έως το τέλος του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν

1) Αντίγραφο Πτυχίου

2) Αντίγραφο Α.Δ.Τ.

3) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών

4) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ

5) Βιογραφικό σημείωμα (ενυπόγραφο)

Χώρος παροχής υπηρεσιών: Ο συνεργάτης ή η συνεργάτιδα, δεν είναι υποχρεωμένος/η να τηρεί ωράριο στο χώρο του ΚΓΚ. Υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο του ΚΓΚ  για τη συνεργασία με την ομάδα έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.

Αμοιβή συνεργάτη/ συνεργάτιδας: ανέρχεται στo συνολικό ποσό των 3.000 € (τριών χιλιάδων €) μεικτά, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και ΦΠΑ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες βαρύνουν τον συνεργάτη ή τη συνεργάτιδα.

Αιτήσεις κατατίθενται προσωπικά ή με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, από την Πέμπτη 12/3/2020 έως την Παρασκευή 20/3/2020, ώρες 11.00 – 14.00, καθημερινά εργάσιμες μέρες.

Υπεύθυνη: κ. Μάρθα Μπενέκη, Κοινωνική Λειτουργός, τηλέφωνο 2441071594

 

 Η Πρόεδρος

 Γεωργία Ζήση

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την Αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τμήμα προώθησης της Γυναικείας απασχόλησης

Το τμήμα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης σε γυναίκες που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία, θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, να επεκτείνουν ή να βελτιώσουν την υπάρχουσα, με στόχο την άμβλυνση των διακρίσεων, την ένταξη τους τελικά στην αγορά εργασίας.

Παρέχει Πληροφόρηση για:

 • Την αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης
 • Την προκήρυξη θέσεων εργασίας από εθνικούς ή τοπικούς φορείς
 • Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποστήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης
 • Ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία

Συμβουλευτική και Υποστήριξη για:

 • Προσανατολισμό στην αγορά εργασίας και διαμόρφωση επαγγελματικών στόχων
 • Δυνατότητες ενίσχυσης επαγγελματικών προσόντων
 • Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα
 • Την ανάπτυξη και διαμόρφωση της επιχειρηματικής ιδέας
 • Την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας
 • Την αναζήτηση των κατάλληλων λύσεων στα επιχειρησιακά τους προβλήματα

Είναι στελεχωμένο με συμβούλους απασχόλησης, μόνιμα ή εξωτερικά στελέχη του φορέα.

Στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας.

Ηρώων πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα

τηλ: 2441071594

fax: 2441075141

e-mail: wck@wck.gr και wck@hol.gr

web: www.wck.gr